Strona główna

Sandbox

Aby utworzyć nowy sandbox, wprowadź niżej jego nazwę, pamiętając, że twój sandbox nie jest na jedną pracę (nazwanie go więc np. RPC-PL-999 byłoby mało praktyczne, ale koniec końców — to twój wybór). Twój sandbox dostępny będzie z niżej wskazanego indeksu. Uwaga! Sandbox, kolabbox ani planbox nie mogą zostać przekształcone w inny typ, a jedynie utworzone.

Kolabbox to sandbox niemający jednego autora; przeznaczony pod pisanie utworów wielu autorów. Zalecamy tworzenie kolabboxów z myślą o dłuższym z nich korzystaniu. Uwaga! Sandbox, kolabbox ani planbox nie mogą zostać przekształcone w inny typ, a jedynie utworzone. Aby uniknąć potencjalnych problemów i utraty efektów pracy przez pochopne działanie jakiegoś autora, prawo do usunięcia kolabboxa przysługuje Administracji Witryny, która wykona je po jednogłośnej zgodzie wszystkich współautorów kolabboxa.

Planbox to sandbox dostępny dla wszystkich członków Społeczności, gdzie dokonywać mogą oni wspólnego wkładu w planowanie elementów kanonu polskiego, takich jak podmioty świata anomalii, serie opowieści, ekspozytury itp. Zalecamy tworzenie planboxów z myślą o dłuższym z nich korzystaniu. Aby uniknąć potencjalnych problemów i utraty efektów pracy przez pochopne działanie jakiegoś autora, prawo do usunięcia planboxa przysługuje Administracji Witryny, która wykona je po jednogłośnej zgodzie wszystkich współautorów planboxa.

Nie edytuj żadnego cudzego sandboxa bez zgody jego twórcy!

Jeżeli chciałbyś utworzyć osobną podstronę w swoim sandboxie, po nazwie sandboxa postaw dwukropek i wpisz nazwę nowej strony. Na przykład, jeśli nazwa twojego sandboxa to „sandboksik”, nową podstronę dodaj jako „sandboksik:url-wewnętrzny-nowej-podstrony”, po czym dodaj do niej tag: _ukryj, dzięki czemu nie będzie ona wykazana w indeksie.


Indeks sandboxów

Indeks kolabboxów

Indeks planboxów


Aby dołączyć do Sandboxa RPC-PL kliknij poniższy przycisk. Jeżeli żadnego przycisku tam nie widzisz, to znaczy, że już jesteś członkiem Sandboxa RPC-PL.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.