Bazowy obrazek zagrożeń
stopsign.png

To podstrona techniczna.

Nic tu nie rób bez zgody Administracji Witryny.
h-aggression.png zagrożenie agresją h-ballistic.png zagrożenie balistyczne h-incorporeal.png zagrożenie bezcielesne h-ecological.png zagrożenie ekologiczne h-geological.png zagrożenie geologiczne h-grouped.png zagrożenie grupowe h-climatological.png zagrożenie klimatyczne h-mechanical.png zagrożenie mechaniczne h-microscopic.png zagrożenie mikroskopijne h-organic.png zagrożenie organiczne h-extra-terrestrial.png zagrożenie pozaziemskie h-psychotronic.png zagrożenie psychotroniczne h-regenerative.png zagrożenie regeneracyjne h-replicating.png zagrożenie replikacyjne h-sapient.png zagrożenie rozumnością h-animated.png zagrożenie ruchowe h-sentient.png zagrożenie świadomością h-transmutation.png zagrożenie transmutacyjne h-titanic.png zagrożenie tytaniczne h-aquatic.png zagrożenie wodne h-biohazard.png zagrożenie biologiczne h-electric.png zagrożenie elektryczne h-contact.png zagrożenie kinestetyczne h-corrosive.png zagrożenie korozyjne h-magnetic.png zagrożenie magnetyczne h-radiation.png zagrożenie radiacyjne h-extreme-temperature.png zagrożenie temperaturowe h-toxic.png zagrożenie toksyczne h-explosive.png zagrożenie wybuchem h-destabilization.png zagrożenie destabilizacyjne h-gravitational.png zagrożenie grawitacyjne h-immeasurable.png zagrożenie niemierzalne h-extra-dimensional.png zagrożenie pozawymiarowe h-tychokinetic.png zagrożenie prawdopodobieństwa h-teleportation.png zagrożenie teleportacyjne h-temporal.png zagrożenie temporalne h-emotional.png zagrożenie emocjonalne h-ideological.png zagrożenie ideologiczne h-infohazard.png zagrożenie informacyjne h-mind-control.png zagrożenie kontrolą umysłu h-memory-alteration.png zagrożenie mnemoniczne h-ontological.png zagrożenie ontologiczne h-mind-regression.png zagrożenie regresją mentalną h-sensory.png zagrożenie sensoryczne h-auditory.png zagrożenie słuchowe h-visual.png zagrożenie wizualne HallucinogeneHazard.png zagrożenie halucynogenne ch1 zagrożenie proto-mechaniczne ch2 zagrożenie proto-newtonowskie ch3 zagrożenie proto-rozumne divine-hazard zagrożenie świętością

{$hazards}

{$name}

{$caption}

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License